Lausuma

puheterapiapalvelut

tuottaa puheterapian arviointi- ja kuntoutuspalveluita Kokkolan kaupungin
alueella

Palvelut                    

Lausuma puheterapiapalvelut toteuttaa puheterapiaa vaativana lääkinnällisenä terapiapalveluna. Tällä hetkellä asiakaskunta koostuu asiakkaista, jotka ovat oikeutettuja Kelan järjestämään ja rahoittamaan kuntoutukseen. Tällöin kuntoutujan etuudet maksaa aina Kela.

Yrityksessä toimii tällä hetkellä yksi puheterapeutti (puheterapeutti Reea Juuti). Puheterapian arviointi- ja kuntoutustyö toteutetaan yksilöterapiana mahdollisimman lähellä kuntoutujan arkea, kuten esimerkiksi kuntoutujan kotona, päiväkodissa, koulussa, asuinyksikössä ja/tai kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutus toteutetaan suomen kielellä, tarvittaessa hyödynnetään myös viittomia ja kuvia. Henkilöstö päivittää osaamistaan säännöllisin täydennyskoulutuksin (ks. koulutustiedot).Puheterapiaa antaa puheterapeutin koulutuksen saanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. 


Puheterapeutti


REEA JUUTI


Olen puheterapeutti Reea Juuti, Oulun yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2010 valmistunut filosofian maisteri ja laillistettu puheterapeutti. Olen toiminut puheterapeuttina niin perusterveydenhuollossa kuin yksityisellä sektorilla. Aloitin päätoimisena ammatinharjoittajana syksyllä 2014. 


Minulla on kokemusta pääasiassa lasten kuntoutustyöstä. Osaamiseni ja suurin mielenkiintoni on erityisesti lasten puheen ja kielen kehityksen tukemisessa. Olen kuntouttanut pääsääntöisesti lapsia, joilla on ollut viivästynyt kielen ja puheen kehitys, kielellinen erityisvaikeus (ent. dysfasia), puheen motorisen ohjelmoinnin vaikeus (verbaalidyspraksia), lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia tai äänteistöön liittyviä vaikeuksia. Myös kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvien kommunikoinnin haasteiden tukeminen kuuluu osaamisalueeseeni.syksy 2014 →

Yksityinen ammatinharjoittaja

v. 2011-2014
Kokkolan kaupunki, Kokkolan terveyskeskus
vastaavan puheterapeutin tehtävät: 2012-2014

v. 2010-2011
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Pyhäjärven terveyskeskus
1.-2.11.2018, Ensiavun peruskurssi EA 1
23.8.2018-26.10.2018, GAS ja tavoitteellinen kuntoutuminen
26.-27.10.2017, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
24.2.2017, Apusanamenetelmä suomea omakuvien lasten puheen kuntoutuksessa
8-.9.9.2015, 5.-6.10.2015 & 26.-27.11.2015, ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training)
marraskuu 2014, Prosodiset menetelmät puhemotoriikan kuntoutuksessa
28.-29.10.2013 & 31.10.2013, Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
15.3.2013, Puhe ju-ju-jumissa – Änkyttävän lapsen puheterapia
22.11.2012, Puhemotoriikan kuntoutus - sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita
14.-16.5.2012, The Organic Swallow: Evaluation and Treatment with DPNS certification, Estim and Labial Goniometry Measurement
12.12.2011, Kosketusvihjeet® käyttöön -koulutus
19.-20.5.2011, Täydennyskoulutus: oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus
29.1.-8.4.2008, Viittomakielen peruskurssi
2010, Laillistettu puheterapeutti
v. 2004-2010, Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, logopedian koulutusohjelma, filosofian maisterin tutkintoTutustu Kelan sivustoihin, joilla on tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Kelaan. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ovat Kelan verkkosivuilla

Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot: www.kela.fi/palvelunumerot
Kelan toimistojen osoitteet: www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

Kelan avoterapiastandardi

Puheterapeuttiliitto
www.puheterapeuttiliitto.fi

Aivoliitto
www.aivoliitto.fi

Papunet
papunet.netOta yhteyttäLausuma puheterapiapalvelut

Y-tunnus: 2615978-1
www.lausuma.com
        reea.juuti(at)lausuma.com


044 028 3471